Άλλοι 23 παράνομοι μετανάστες οι οποίοι εντοπίστηκαν ανοικτά του Ακρωτηρίου Λεμεσού, έφτασαν στην Κύπρο.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί την Κυβέρνηση να θέσει σε ισχύ άμεσα την απόφαση του ΕΔΑΔ για την Ελλάδα, ημερομηνίας 09/03/2020, για αναστολή των διαδικασιών χορήγησης ασύλου, έως ότου ο αριθμός των αιτητών πολιτικού ασύλου στην Κυπριακή Δημοκρατία πέσει κάτω από 1%, όπως ορίζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λύσεις υπάρχουν, εναπόκειται η πολιτική βούληση…

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου