Το θέμα που προέκυψε με τους εικονικούς γάμους και οι παρεμβάσεις της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας, οφείλουν να ανησυχήσουν το Υπουργείο Εσωτερικών και να το οδηγήσουν στη λήψη κατασταλτικών μέτρων.

Η δίωξη δεν πρέπει να αφορά μόνο τα άτομα που παντρεύονται, αλλά και όσους βρίσκονται πίσω από τα κυκλώματα για την τέλεση των γάμων.

Οι εικονικοί γάμοι και η απόκτηση υπηκοότητας μέσω αυτών, αποτελεί μέρος του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης και ως έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Κράτος.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
(Ε.ΛΑ.Μ.)