Για οποιαδήποτε νέα εγγραφή ή αλλαγή στον εκλογικό κατάλογο η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ενόψει των Δημοτικών/Κοινοτικών εκλογών της 18ης Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως η 3η Οκτωβρίου 2016.

Δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους έχουν οι νέοι και οι νέες θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημέρα των εκλογών (18/12/2016).

Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στην Υπηρεσία Εκλογών και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Νέα και Νέε, ΜΗΝ αφήνεις τους άλλους να αποφασίζουν για εσένα – Πάρε το Μέλλον σου στα Χέρια σου