Μικρή μείωση παρουσίασαν τον Αύγουστο του 2014 τα δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο, όπως διαφαίνεται από νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παραμένοντας ωστόσο τα ψηλότερα στην ευρωζώνη. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στην Κύπρο διαμορφώθηκαν στο 4,65% από 4,78% τον Ιούλιο και 5,86% τον περσινό Αύγουστο.  Στη Μάλτα, τα επιτόκια ανέρχονται στο 4,37%, στην Πορτογαλία στο 3,85% και στη Σλοβακία στο 3,58%. Τα χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχει η Φινλανδία (1,95%) και το Λουξεμβούργο (2,10%).  Να επισημάνουμε πως στην ευρωζώνη το επιτόκιο στεγαστικών δανείων μειώθηκε στο 3,04% από 3,10%. Τα υψηλότερα επιτόκια και στα επιχειρηματικά δάνεια διατηρεί η Κύπρος, με το μέσο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων να μειώνεται στο 5,90% έναντι 6% τον προηγούμενο μήνα και 6,48% τον Αύγουστο του 2013, παραμένοντας ωστόσο το ποιο υψηλό της ευρωζώνης.  Υψηλά επιχειρηματικά επιτόκια έχουν επίσης η Ελλάδα (5,43%), η Μάλτα (4,37%) και η Πορτογαλία (4,09%) ενώ τα χαμηλότερα έχουν η Φιλανδία (1,94%) και το Λουξεμβούργο (2,15%). Να σημειώσουμε επίσης ότι στην ευρωζώνη και το επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια μειώθηκε στο 3,16% από 3,19%.