Πάνω από τα συμφέροντα των πολλών, δεν γίνεται να μπαίνουν τα συμφέροντα των λίγων. Ως εκ τούτου, δεν νοείται να θυσιάζεται η υγεία των πολιτών, στον βωμό των ιδιωτικών συμφερόντων, των μεγάλων συμφερόντων.

Την ίδια στιγμή, που σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες οι πολίτες αγωνίζονται για την προστασία της υγείας, ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.), στέλνουμε και από την Κύπρο το δικό μας μήνυμα αγώνα, ενώ ταυτόχρονα απαιτούμε από το Κράτος να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους επιστημονικούς ελέγχους, που να αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για την δημόσια υγεία, από την αύξηση των κεραιών και από την χρήση του 5G.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)