Δεν πέρασε ούτε μια μέρα από την εξέταση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το Λιμάνι Λεμεσού και την κακοδιαχείριση που υπήρξε στην βεβιασμένη και λανθασμένη εξ όσων φαίνεται ιδιωτικοποίηση του, και τα προβλήματα επανήλθαν.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες σήμερα υπήρξε αναβρασμός στο λιμάνι, λόγω της μη εκτελώνισης εμπορευμάτων αφού δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα της DP World με αυτά του τελωνείου.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καλεί την Κυβέρνηση να απαντήσει γιατί δεν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι στα λογισμικά του τελωνείου κατά πόσο είναι συμβατά με αυτά των επενδυτών.

Τέλος, ζητούμε εκ νέου από την Κυβέρνηση και τον Υπουργό να μας ενημερώσουν για το ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε αλλά και ποιος θα κληθεί να πληρώσει.

Γραφείο Τύπου

ΕΘνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)