Για το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) αποτελούσε πάγια θέση, ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει μεριμνήσει ούτως ώστε να αποζημιώσει τους κουρεμένους καταθέτες και τους κατόχους αξιογράφων.

Δεν μπορούμε όμως να κρύψουμε τον προβληματισμό μας σε σχέση με την χρονική περίοδο που κατατέθηκε η συγκεκριμένη πρόταση από τον ΔΗΣΥ, το κόμμα του οποίου η Κυβέρνηση του, φέρει την ευθύνη για την ληστεία του λαού.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)