Συρρίκνωση για 13ο συνεχόμενο τρίμηνο κατέγραψε η κυπριακή οικονομία κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, παρουσιάζοντας το χαμηλότερο αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης από το δεύτερο τρίμηνο του 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία, ο ρυθμός συρρίκνωσης της οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 ήταν 1,7%.

Μετά τη διόρθωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ΑΕΠ, ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο -1,8%.

Ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας, Βιομηχανία, Κατασκευές, όπως επίσης οι τομείς των Τραπεζών, των Μεταφορών και των λοιπών Υπηρεσιών παρουσίασαν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σε τριμηνιαία βάση, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μειώθηκε κατά 0,3% το Γ’ τρίμηνο του 2014, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Σε απόλυτους αριθμούς, το Ακαθόριστο Εγχώριο Προϊόν μειώθηκε το Γ’ τρίμηνο στα 4,57 δισεκατομμύρια ευρώ, από 4,61 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2013. Μετά τη διόρθωση ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, το Ακαθόριστο Εγχώριο Προϊόν διαμορφώθηκε στο Γ’ τρίμηνο του 2014 στα 4,43 δισεκατομμύρια ευρώ, τρέχουσες τιμές.