Δεν πέρασαν λίγες εβδομάδες από τότε που η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και οι κατοχικές αρχές εκδίωξαν καθηγήτρια του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου αλλά και τον Διευθυντή του σχολείου.   Η εκδίωξη των δύο προσώπων που ήταν υπεύθυνοι για την διαπαιδαγώγηση των εγκλωβισμένων Ελληνοκύπριων του Ριζοκαρπάσου έγινε χωρίς να δοθεί η οποιαδήποτε εξήγηση για τους λόγους της απομάκρυνσης τους.   Σαφώς και το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούριο. Χωρίς καμία εξήγηση, εκπαιδευτικοί εκδιώκονται από τα κατεχόμενα σχολεία μας αυθαιρέτως, οποιαδήποτε στιγμή, με ένα απλό τελεσίγραφο μέσω της UNFICYP.   Την υπόθεση χειρίζεται τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείου Παιδείας. Από την πλευρά του το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε όλα τα απαραίτητα … διαβήματα, τόσο προς τα UNFICYP όσο και την UNESCO.   Tο Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί την εξεύρεση αντικαταστάτη για τους δύο εκπαιδευτικούς, ενώ χρέη Διευθυντή έχει αναλάβει ένας από τους εναπομείναντες καθηγητές στο Γυμνάσιο, ο οποίος ορίστηκε από το Υπουργείο.