Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ της Υφυπουργού Κοινωνική Πρόνοιας, κας Αναστασίας Ανθούση, του Βουλευτή του Ε.ΛΑ.Μ Λάρνακας Σωτήρη Ιωάννου και του Εκπροσώπου Τύπου της παράταξης μας Γεάδη Γεάδη.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν οι αρμοδιότητες του νέου Υφυπουργείου.

Υπογραμμίστηκε από το Ε.ΛΑ.Μ η αναγκαιότητα να στηριχθούν τα ΑΜΕΑ (άτομα με αναπηρία), αφού υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις στις υποδομές στήριξης και φροντίδας τους από το κράτος.

Επιπλέον, έγινε ανταλλαγή απόψεων σε θέματα επιδοματικής πολιτικής του κράτους και του ΕΕΕ, αφού υπάρχει αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του θεσμού, από την στιγμή που πολλοί συμπατριώτες μας αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολεύονται να βρουν ανταπόκριση.

Δεν θα μπορούσε να μην γίνει συζήτηση και για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, αφού πάγια θέση της Παράταξής μας είναι ότι θα πρέπει να αποκοπούν τα επιδόματα σε ξένους και επιτέλους να υπάρξει ορθολογιστικό πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής.

Τονίστηκε η πρόθεση της Παράταξής μας να συμβάλει εποικοδομητικά στην βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του Υφυπουργείου, που θα είναι προς όφελος του λαού.