Αντιπροσωπεία της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (Π.Ο.Π.Ο.) συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, κ. Χρίστο Χρίστου. Η Π.Ο.Π.Ο. εξέφρασε τις θέσεις της Οργάνωσης που αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πενταμελών οικογενειών προς το Κίνημά μας.

Η στήριξη του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) προς τις πενταμελείς οικογένειες είναι πάγια και έχουμε εκφράσει πολλάκις την ανάγκη καθορισμού στρατηγικής πολιτικής για το μείζον ζήτημα του δημογραφικού. Το δημογραφικό αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την Πατρίδα μας σε διάφορες εκφάνσεις, με κυριότερη την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού.

Μαζί με τις Πενταμελείς και Πολύτεκνες Οργανώσεις Οικογενειών και μέσω συντονισμένης στρατηγικής θεωρούμε πως είναι εφικτή η αναστροφή του αρνητικού δείκτη γεννήσεων στην Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) έχει καταθέσει εδώ και αρκετό καιρό συγκεκριμένο πλάνο για καταπολέμηση της δημογραφικής αλλοίωσης, αλλά και ενίσχυση των οικογενειών.