Ο Προέδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία των Γονέων Μονίμων Υπαξιωματικών Αποφοίτων και Σπουδαστών ΑΣΣΥ Τριετούς φοίτησης, όπου συζήτησαν ζητήματα που αντιμετωπίζουν αναφορικά με το καθεστώς των Μονίμων Υπαξιωματικών και μία κατάφωρη αδικία που παρατητρείται στην ιεραρχία της Εθνικής Φρουράς.

Το ΕΛΑΜ δίνει ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα της Άμυνας και αναγνωρίζει πλήρως τις θυσίες και τους κόπους που περνά το κάθε Ελληνόπουλο για να ενταχθεί στη μεγάλη οικογένεια των Ενόπλων Δυναμέων. Ως εκ τούτου και η αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία θα πρέπει να είναι ανάλογη της εκπαίδευσης και των γνώσεών τους.