Από τις 10:00 π.μ. έχουν καταφθάσει δεκάδες πολίτες στα Πολιτικά Γραφεία του ΕΛΑΜ στη Λεμεσό όπου πραγματοποιείται διανομή σχολικών ειδών σε άπορους μαθητές.    Οι Έλληνες Εθνικιστές κάνουν πράξη το σύνθημα της εκδήλωσης «Τα χρήματα του Λαού, πίσω στον Λαό», επιστρέφοντας με δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης τα χρήματα από την κομματική χορηγία στον λαό.