Πειθαρχικές διώξεις εισηγείται με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μάνθο Μαυρομμάτη, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μετά το πόρισμα-«καταπέλτης» που εξέδωσε ο Εσωτερικός Ελεγκτής του Πανεπιστημίου, Βάκης Ανδρέου.   Οι ευθύνες, σύμφωνα με το πόρισμα, βαραίνουν πρώτα και κύρια τους δύο πανεπιστημιακούς που συμμετείχαν στη Διαπραγματευτική Επιτροπή, οι οποίοι αποφάσισαν την καταβολή ποσού ύψους €1.050.200 (€890.000 συν ΦΠΑ) προς την εργοληπτική εταιρεία του Μιλτιάδη Νεοφύτου για πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των απαιτήσεών της, αναφορικά με την ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη. Έργο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 με κόστος €19 εκατ. περίπου.  Ωστόσο, με βάση τους υπολογισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον Μιλτιάδη Νεοφύτου για διευθέτηση του τελικού λογαριασμού του έργου ανέρχεται μόλις στις €83.677.   Στην υπόθεση, παρενέβη η Ελεγκτική Υπηρεσία. Η τότε Γενική Ελέγκτρια, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, τάχθηκε αναφανδόν με το μέρος του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, εμποδίζοντας έτσι την καταβολή των παραφουσκωμένων, όπως καταγγέλλεται, αποζημιώσεων προς τον Μιλτιάδη Νεοφύτου, η οποία θα γινόταν μόλις μερικά 24ωρα πριν από τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης Χριστόφια και συγκεκριμένα, μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών.  Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2013 το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει Τριμελή Διαπραγματευτική Επιτροπή προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία για το ύψος της απαίτησης του Μιλτιάδη Νεοφύτου.   Στις 13/2/2013 πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Τριμελούς Επιτροπής και λήφθηκε απόφαση κατά πλειοψηφία για καταβολή στην εταιρεία του Μιλτιάδη Νεοφύτου το συνολικό ποσό του €1.050.200. Το ένα μέλος της Επιτροπής διαφώνησε και αποχώρησε από τη συνεδρία.   Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο τότε πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Χάρης Χαραλάμπους, απέστειλε επιστολή στις 19/2/2013, δηλαδή, μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, προς την τέως γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας, Ολυμπία Στυλιανού, καλώντας την να μεριμνήσει προκειμένου το Υπουργείο να καταθέσει άμεσα το ποσό του €1.050.200 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για να καταστεί εφικτή η εξόφληση της εταιρείας Μιλτιάδη Νεοφύτου λτδ.  Μάλιστα, στην κατακλείδα της εν λόγω επιστολής του, ο κ. Χαραλάμπους τόνιζε ότι «η είσπραξη του ποσού από το Πανεπιστήμιο να γίνει το συντομότερο δυνατό, το αργότερο μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2013». Δηλαδή, δύο ημέρες πριν εκπνεύσει η θητεία της κυβέρνησης Χριστόφια.   Και ενώ όλα δρομολογήθηκαν για καταβολή του ποσού του €1.050.200, μάλιστα έδωσε τις ευλογίες του και ο τότε υπουργός Οικονομικών. Βάσος Σιαρλή, στην υπόθεση παρενέβη η Γενική Ελέγκτρια, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, μετά από καταγγελία του πρύτανη Κωνσταντίνου Χριστοφίδη.   Συγκεκριμένα, ο κ. Χριστοφίδης κατήγγειλε, αφενός, προσπάθεια περιθωριοποίησής του και αφετέρου, διασπάθιση δημόσιου χρήματος.   Η κ. Γιωρκάτζη με κατ’ επείγον φωτοτηλεμήνυμά της στις 21/2/2013 προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπλόκαρε την καταβολή του €1.050.200 και ζήτησε να μην πληρωθεί κανένα ποσό προς τον Μιλτιάδη Νεοφύτου. Εξού και παραμένει μέχρι σήμερα η οικονομική διαφορά.    Διάτρητη συμφωνία που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν   Όπως επιβεβαιώθηκε μέσα από τις έρευνες, οι εμπλεκόμενοι πανεπιστημιακοί και όχι μόνο, θα παραχωρούσαν το ποσό του €1.050.200 στον Μιλτιάδη Νεοφύτου στα «κουτουρού» και με βάση μια διάτρητη συμφωνία που δεν μπόρεσαν καν να δικαιολογήσουν.   Επί τούτου, αρκούντως αποκαλυπτικά είναι τα όσα επισημαίνει στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Κύπρου Μάνθο Μαυρομμάτη, ημερ. 1/8/2014, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.   Συγκεκριμένα, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει τα εξής:   «Το θέμα είχε απασχολήσει την Υπηρεσία μας και σχετική είναι η παράγραφος 4.38 της Ετήσιας Έκθεσής μας του 2012, όπου παρατίθεται το ιστορικό και οι κυριότερες παρατηρήσεις μας. Στην έκθεση του Εσωτερικού Ελεγκτή του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία είναι πιο λεπτομερής, αναδεικνύονται δύο επιπλέον πτυχές του θέματος:  (α) Η μη τήρηση / ετοιμασία πρακτικών ή και υποστηρικτικών εγγράφων, επικυρωμένων / υπογεγραμμένων από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στα οποία να καταγράφονται οι παρόντες εκπρόσωποι του Αναδόχου (σ.σ. εταιρεία Μιλτιάδης Νεοφύτου λτδ) καθώς και όλοι όσοι συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση μεταξύ της Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Πανεπιστημίου και του Αναδόχου, με την οποία αποφασίστηκε η καταβολή του ποσού των €890.000+ΦΠA. Στα εν λόγω πρακτικά / έγγραφα θα έπρεπε, μεταξύ άλλων, να τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους είχαν καταλήξει τα δύο μέλη της Επιτροπής στην απόφαση για καταβολή του ποσού των €890.000 συν ΦΠA αντί του ποσού των €49.633 συν ΦΠΑ που είχε υπολογιστεί / εγκριθεί από την ΚΕΑΑ του Πανεπιστημίου στις 31/3/2011 καθώς και οι λόγοι διαφωνίας του τρίτου μέλους της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η ΚΕΑΑ είναι επιτροπή του Πανεπιστημίου με αρμοδιότητα για τον χειρισμό αλλαγών / απαιτήσεων σε συμβάσεις και τα μέλη της κατέχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται καθώς και την εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου.   (β) Η µη παραπομπή της απόφασης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, εφόσον µάλιστα δεν ήταν οµόφωνη, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, όπως είχε υποδείξει ο Πρύτανης, αρνούμενος µάλιστα να υπογράψει την επιστολή προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για άµεση καταβολή του ποσού των €890.000 συν ΦΠΑ, την οποία τελικά συνυπέγραψαν και απέστειλαν ο τέως πρόεδρος του Συμβουλίου και ο τέως διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου».    ΠΗΓΗ