Εν όψει της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Νέα Υόρκη με τον Γ.Γ του ΟΗΕ, υπενθυμίζουμε ότι ο τουρκικός στόχος δεν είναι ο έλεγχος της μισής, αλλά ολόκληρης της επικράτειας της Κύπρου.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) τονίζει ότι απαρέγκλιτος και αδιαπραγμάτευτος στόχος της εκάστοτε Κυβέρνησης πρέπει να είναι μια δημοκρατική λύση, δηλαδή το ενιαίο κράτος.

Υπενθυμίζουμε ότι το Κυπριακό αποτελεί πρόβλημα εισβολής και κατοχής, ως εκ τούτου μοναδική λύση είναι η απελευθέρωση.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου