Στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, συζητήθηκαν οι προτεινόμενες αλλαγές στον «Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων νόμο».

Πάγια θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι ότι κύριο μέλημα της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων θα πρέπει να είναι η πάταξη της λαθροθηρίας με αυστηρότερη νομοθεσία με πλήρη και ορθή εφαρμογή της

Δυστυχώς, το παρόν νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τις σοβαρές μορφές λαθροθηρίας με ποινές που δεν αναλογούν στη σοβαρότητα του παραπτώματος, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλει εξοντωτικές ποινές για μικροπαραβάσεις.

Πρέπει η Βουλή να λάβει υπόψη τις παραδόσεις και τα έθιμα αυτού του λαού και σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα να λάβει μέτρα για βελτίωση της βιοποικιλότητας.

Ως Κίνημα θα σταθούμε δίπλα στα δίκαια αιτήματα των κυνηγών. Παράλληλα τονίζουμε ότι οποιοσδήποτε προσπαθεί να εναντιωθεί στην προσπάθεια αυτή θα μας βρει απέναντί του.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)