Στα δέκα εννέα δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις κυπριακές τράπεζες. Ποσό που ούτε λίγο ούτε πολύ αντιστοιχεί στο 120% του Ακαθάριστου Κυπριακού Προϊόντος αποτελώντας το 46% του συνολικού μικτού δανειακού χαρτοφυλακίου.

Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε ο Λούις Καρταβάρια, σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο στα πλαίσια διήμερου σεμιναρίου που διοργανώνει η Κεντρική Τράπεζα με τίτλο “Διαχείριση Καθυστερήσεων και Αναδιάρθρωση Δανείων”.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας τους στο σεμινάριο οι εκπρόσωποι της Τρόικας υπογράμμισαν την κρισιμότητα της διαχείρισης των καθυστερημένων δανείων, τα οποία ανέρχονται στο 300% του ΑΕΠ της χώρας, ποσοστό το οποίο ξεπερνά κατά πολύ το όριο του 133% που περιλαμβάνεται στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισοσκελειών.

Τονίστηκε επίσης, η αναγκαιότητα της αναδιάρθρωσης των προβληματικών δανείων για την επιτυχία του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου. Τονίζοντας πως σημαντικό στοιχείο είναι ότι το καθάρισμα των βιβλίων των τραπεζών. Μη παραλείποντας να συμπληρώσουν πως κάποιοι δανειολήπτες πρέπει να εισέλθουν σε διαδικασία ρευστοποίησης.

Όπως σημειώθηκε οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης που καταβλήθηκαν στις κυπριακές τράπεζες πριν το 2013 δεν ήταν πετυχημένες και παρότι το 35% των δανείων είχαν υποστεί κάποια νέα ρύθμιση, όπως την επέκταση της διάρκειας αποπληρωμής, την παροχή περιόδου χάριτος, αλλά και την επιβολή ποινών, το ενδεχόμενο νέας χρεοκοπίας παρέμεινε υψηλό.

Μια νέα δύσκολη εποχή ξεκινάει για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου, κατά την οποία πρέπει να μαζευτούν τα ασυμμάζευτα και οι τραγικές παραλείψεις χρόνων. Απαίτηση όλου του κυπριακού Ελληνισμού είναι το μένος των τραπεζών και των διεθνών τοκογλύφων για είσπραξη των οφειλών να μην στραφεί για ακόμη μία φορά έναντι της κοινωνίας και των δυσπραγούντων συμπατριωτών μας αλλά εναντίον των πραγματικών μεγαλοοφειλετών.