Οι πλημύρες  στην Λάρνακα, επαναφέρουν στις μνήμες μας όσα απαράδεκτα συμβαίνουν στην συγκεκριμένη πόλη, αλλά και την ολιγωρία που υπάρχει από τους αρμόδιους φορείς να επιλύσουν το πρόβλημα.

Δυστυχώς είμαστε για ακόμα μια φορά στο ίδιο έργο θεατές.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) απαιτεί να ληφθούν από τους αρμόδιους όλα τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει το ντροπιαστικό αυτό φαινόμενο. Με όση ευχέρεια μας παρέχει η κοινοβουλευτική μας δύναμη, θα ασκήσουμε τις απαραίτητες πιέσεις για να μετατραπούν οι υποσχέσεις των αρμόδιων, σε πράξεις.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μέλη του Κινήματός μας, παρευρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στους χώρους που πλημύρισαν.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)