Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) χαιρετίζει την υπογραφή συμβολαίων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την TOTAL και την ENI.

Επί τη ευκαιρία, εγείρουμε την αναγκαιότητα όπως προχωρήσουν άμεσα οι σχεδιασμοί για κατασκευή του αγωγού EAST MED, που θα ενώνει ενεργειακά την Κύπρο με την Ελλάδα και ακολούθως με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ θα αναβαθμίζει γεωπολιτικά το νησί μας και ταυτόχρονα θα ενισχύει την αποτρεπτική μας ισχύ απέναντι στις τουρκικές πειρατικές ενέργειες.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)