Ανησυχητική μείωση καταγράφει το ποσοστό παιδιών στο σύνολο της ΕΕ, με την Κύπρο να βρίσκεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες μειώσεις του ποσοστού των παιδιών στο σύνολο του πληθυσμού.   Αναλυτικά, το 2014, η ΕΕ κατέγραψε 10 εκατομμύρια λιγότερα παιδιά, ηλικίας κάτω των 15 ετών, από ό,τι το 1994. Το ποσοστό των παιδιών στο σύνολο του πληθυσμού μειώθηκε κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια σε όλα τα κράτη μέλη με την εξαίρεση της Δανίας. Οι μεγαλύτερες μειώσεις του ποσοστού των παιδιών στο σύνολο του πληθυσμού καταγράφηκαν στην Κύπρο (από 25,2% το 1994 σε 16,3% το 2014 ή μείωση 8,9 ποσοστιαίες μονάδες), την Πολωνία (-8,7 ποσοστιαίες μονάδες), τη Σλοβακία (-8,2 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Μάλτα (-8,0 ποσοστιαίες μονάδες).   Το 2014, η Ιρλανδία (22.0%) κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό παιδιών στο γενικό πληθυσμό, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (18,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (17,6%), τη Δανία (17,2%), τη Σουηδία (17,1%) και το Βέλγιο (17,0%). Αντιθέτως, το 2014 τα χαμηλότερα ποσοστά παιδιών στο γενικό πληθυσμό καταγράφηκαν στη Γερμανία (13,1%), τη Βουλγαρία (13,7%) και την Ιταλία (13,9%).   Στο σύνολο της ΕΕ, τα παιδιά αποτέλεσαν το 2014 το 15,6% του γενικού πληθυσμού, έναντι 18,6% το 1994.   Βάσει των προβλέψεων για την εξέλιξη του πληθυσμού, το ποσοστό των παιδιών στο γενικό πληθυσμό αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2050 σε εννέα κράτη μέλη, συγκριτικά με το 2014, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να προβλέπονται στην Λιθουανία (από 14,6% το 2014 σε 16,6% το 2015 ή +2,0 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Λετονία (+1,2 ποσοστιία μονάδα). Από την άλλη μεριά, η Σλοβακία (από 15,3% το 2014 σε 11,8% το 2015 ή -3,5 ποσοστιαίες μονάδες), η Πορτογαλία (-3,1 ποσοστιαίες μονάδες), η Ιρλανδία (-2,6 ποσοστιαίες μονάδες) και η Ισπανία (-2,0 ποσοστιαίες μονάδες) θα μπορούσαν να καταγράψουν τις μεγαλύτερες μειώσεις. Η Κύπρος αναμένεται να έχει μείωση του ποσοστού των παιδιών από 16,3% το 2014 σε 14,8% το 2050.   Στο επίπεδο της ΕΕ, το ποσοστό των παιδιών στο γενικό πληθυσμό αναμένεται να μειωθεί ελαφρά στο μέλλον, από 15,6% το 2014 σε 15,0% το 2015.   Τα στοιχεία δόθηκαν με την ευκαιρία της παρουσίασης  της νέας έκδοσης της Eurostat  με τίτλο «τι σημαίνει να είσαι νέος στην Ευρώπη σήμερα», που καλύπτει όλα τα στατιστικά στοιχεία για τα παιδιά (ηλικίας 0-14 ετών) και τους νέους (15-29 ετών).   Η έκδοση περιλαμβάνει επτά κεφάλαια τα οποία καλύπτουν τα δημογραφικά δεδομένα, την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση, την υγεία, την παιδεία, την πρόσβαση και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τις συνθήκες ζωής και τον ψηφιακό κόσμο.

ΠΗΓΗ