Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταψήφισε την πρόταση για κατάργηση του κανονισμού 29Α, που προνοεί τόσο για την πρόωρη αφυπηρέτηση των υπαλλήλων της ΑΗΚ όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης που προσφέρεται στους πρόωρα αφυπηρετούντες.

Μερικά επαγγέλματα, είτε το θέλουμε είτε το έχει, επηρεάζουν την υγεία και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με το ίδιο τρόπο, όπως είναι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Θεωρούμε ότι το να αφαιρείτε το δικαίωμα πρόωρης αφυπηρέτησης, στους συγκεκριμένους κλάδους, είναι άδικο.