Με επίμαχο θέμα την αναφορά για τους αγνοούμενους, η Ρωσία ζητά τροποποιήσεις στο βρετανικό προσχέδιο ψηφίσματος για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Το περιεχόμενό του είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο ψήφισμα του περασμένου Ιουλίου και οι διαφοροποιήσεις είναι λίγες, στο πλαίσιο της επικαιροποίησής του. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ρωσία, αλλά και άλλα μέλη του ΣΑ ζητούν αλλαγή στην αναφορά για τους αγνοούμενους για περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας και ενίσχυση του έργου της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις «ισχυροποιημένες αναφορές» στα τελευταία ψηφίσματα επί του συγκεκριμένου ζητήματος και αντικατοπτρίζοντας τη θέληση των μελών του Σώματος για να επιταχυνθούν οι προσπάθειες.  

Στο προσχέδιο, όπως και στο προηγούμενο ψήφισμα, δεν γίνεται αναφορά σε «στρατιωτικές ζώνες» για τις εκσκαφές, αλλά σε «άνοιγμα της πρόσβασης σε όλες τις περιοχές». Συγκεκριμένα, το ΣΑ «χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες προς διευκόλυνση των προϋποθέσεων εκταφής της Επιτροπής Αγνοουμένων, όπως και την κοινή έκκληση των δύο ηγετών στις 28 Μαΐου 2015» και «καλεί όλα τα μέρη να παράσχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα πλήρη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές, δεδομένης της ανάγκης να εντατικοποιηθεί το έργο της επιτροπής».  

Σύμφωνα με το προσχέδιο ψηφίσματος, το ΣΑ καλωσορίζει την έκθεση του Γ.Γ., ανανεώνει  την παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ μέχρι την 31η Ιουλίου 2016, επαναλαμβάνει ότι «η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης εναπόκειται πρωτίστως και κυρίως στους ίδιους τους Κυπρίους, επαναβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην υποβοήθηση των πλευρών να οδηγήσουν την κυπριακή διένεξη και τη διαίρεση της νήσου σε μία συνολική και διαρκή διευθέτηση». Στη συνέχεια, το ΣΑ «χαιρετίζει την πρόοδο που έχει γίνει, τη θετική δυναμική και τη δέσμευση που εξέφρασαν οι ηγέτες να εργαστούν ακούραστα για να επιτευχθεί μια συνολική διευθέτηση το συντομότερο δυνατό».

Στο μεταξύ, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ επιδιώκει «κάποιες βελτιώσεις» στο προσχέδιο ψηφίσματος, ειδικά στην αναφορά για τους αγνοούμενους. Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η ρωσική στάση μπορεί και να εντάσσεται στο «νέο πλαίσιο» της κρίσης στις ρωσο-τουρκικές σχέσεις, αλλά και στην αντιπαράθεση της Μόσχας με Ουάσιγκτον και Λονδίνο για μια σειρά διεθνών θεμάτων. Οι διαβουλεύσεις για το ψήφισμα συνεχίστηκαν και χθες. Αν ολοκληρωθούν μέχρι σήμερα, το ΣΑ αναμένεται να υιοθετήσει ομόφωνα το ψήφισμα για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ κατά την αυριανή συνεδρίασή του.   

ΠΗΓΗ