Σείστηκε και η Ευρωβουλή από τον Εθνικό Ύμνο και τον Ύμνο του Κινήματος, που αντηχούσε μέσα στους διαδρόμους. Ανυπότακτοι Εθνικιστές, με πίστη από ατσάλι, έψαλαν περήφανοι τους Ύμνους μας μέσα στις Βρυξέλλες.