Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) καταδικάζουμε την μαύρη επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους, που αποσκοπούσε στην νομιμοποίηση της κατοχής, παραβιάζοντας τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ.

Σήμερα 33χρόνια μετά, την νομικά άκυρη ύπαρξη του ψευδοκράτους κινδυνεύουμε εμείς οι ίδιοι πρώτοι να νομιμοποιήσουμε, με τους αδέξιους χειρισμούς της πολιτικής μας ηγεσίας στα πλαίσια του άκρατου συναινετισμού, των συνεχών εθνικών διολισθήσεων και των οδυνηρών συμβιβασμών.

Θα πρέπει να αντιληφθούμε επιτέλους, σεβόμενοι τα ιστορικά μας δίκαια, ποιος είναι το θύμα, ποιος είναι ο θύτης και να κινηθούμε στην γραμμή της απελευθέρωσης, τοποθετώντας το Κυπριακό στις ορθές του βάσεις, ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)