Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό και Μεταναστευτικό της οποίας προεδρεύει ο βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) Αμμοχώστου Λίνος Παπαγιάννης.

Στην πρώτη συνεδρία συζητήθηκαν οι απόψεις των μελών της επιτροπής όσον αφορά το τεράστιο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, το ζήτημα της υπογεννητικότητας και η ανάγκη εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης νομοθεσίας. Σε πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί η έκθεση με τις εισηγήσεις των κομμάτων για την υπογεννητικότητα.

Η συγκεκριμένη επιτροπή μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για μελέτη και αντιμετώπιση του μείζονος σημασίας προβλήματος υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Παρόλη την προσπάθεια που καταβάλλουν το ΑΚΕΛ μαζί με άλλα κόμματα για υποβάθμιση της επιτροπής, εμείς θεωρούμε Εθνική υποχρέωση και ιερό μας καθήκον, να αγωνιστούμε για το μέγα αυτό κεφάλαιο και για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και την πατρίδα μας.