Πρόταση βόμβα κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου Μιχαλάκης Μιχαήλ με επιστολή του που κοινοποιήθηκε, τόσο στον δήμαρχο, όσο και στους δημοτικούς συμβούλους Πάφου. Η πρόταση αφορά το άμεσο κλείσιμο του δημοτικού κολυμβητηρίου Πάφου αφού φαίνεται να λειτουργεί χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες λειτουργίας. Να σημειωθεί ότι το υποστατικό που φιλοξενεί το δημοτικό κολυμβητήριο, που εδώ και καιρό αντιμετωπίζει ζητήματα στατικότητας και ασφάλειας, έτυχε ανακαίνισης-αναβάθμισης το 2011 με κόστος για τον φορολογούμενο πολίτη 739 χιλιάδες ευρώ! Ο κύριος Μιχαήλ ζήτησε όπως παύσει άμεσα η λειτουργία του κολυμβητηρίου έως ότου η κατάσταση του υποστατικού είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την τήρηση όλων των όρων ασφάλειας και υγιεινής. Όπως τόνισε ο δημοτικός σύμβουλος του ΕΛΑΜ, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την ασφάλεια των πολιτών.

Παρουσιάζουμε αυτούσια την επιστολή.