Σαν Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) χαιρετίζουμε την πρόταση για δημιουργία επιτροπής ελέγχου για το Κυπριακό, εάν αυτό το επιτρέπει ο εσωτερικός κανονισμός της Βουλής.

Αυτή η επιτροπή θα μπορεί να ασκεί έλεγχο επί των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, αλλά και να του παρέχεται λεπτομερή ενημέρωση για την πορεία επίλυσης του Εθνικού μας προβλήματος. Όμως δεν πρέπει επ’ ουδενί να ανακληθεί από τον λαό το δικαίωμα δημοψηφίσματος σε ενδεχόμενο οποιασδήποτε προτεινόμενης λύσης, όπως έγινε και το 2004.

Επίσης η επιτροπή αυτή θα μπορεί να προτείνει άμεσα τις δικές τις απόψεις και εισηγήσεις, ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Ελλήνων της Κύπρου.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)