To ΕΛΑΜ έχοντας ψηλά το αίσθημα της ευθύνης, και μετά τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της ιδιαίτερης κατάστασης που βιώνουμε, καταθέτει πακέτο εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι προτάσεις μας έχουν ως σκοπό να ανακουφίσουν οικονομικά όλους τους πολίτες ευελπιστώντας να συμβάλουν θετικά στο σχεδιασμό αντιμετώπισης της κρίσης, δίνοντας τις απαραίτητες ανάσες στην οικονομία, για να αποφευχθεί η παράλυσή της.

 • Κατάργηση δικαιώματος εκποίησης ενυπόθηκης περιουσίας από Τράπεζες και Οργανισμούς Διαχείρισης Δανείων
 • Δικαίωμα αναστολής δόσεων, χωρίς να επιβληθούν τόκοι, στους υπαλλήλους που έχει επηρεαστεί το εισόδημα τους και στις εταιρίες που έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25%, σε περίοδο ανακήρυξης εκτάκτου ανάγκης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Δεν θα λογίζονται ως Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
 • Για τις επιχειρήσεις παραχώρηση δικαιώματος ορίου παρατραβήγματος μέχρι 10% του περσινού turnover με μέγιστο ποσό τις 50.000 ευρώ χωρίς επιπρόσθετες εξασφαλίσεις. Με αυτό το μέτρο θα δώσουμε περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις για να αποφύγουμε είτε το κλείσιμό τους είτε την απόλυση προσωπικού
 • Στήριξη στους ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Ζητήσαμε την ισόποση κάλυψή τους σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες εργαζομένων. Έχουμε ακούσει την Κυβέρνηση να προτίθεται να καλύψει το 55% του μισθού που δηλώνουν στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετό και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε ώστε να αυξηθεί ακόμα περαιτέρω. Επίσης πρέπει να υπάρξει δικαίωμα αναστολής των δόσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις για το επόμενο τρίμηνο.
 • Κατάργηση του ετήσιου μνημονιακού τέλους των 350 ευρώ για τις επιχειρήσεις
 • Κυβερνητικό σχέδιο για προώθηση της ντόπιας παραγωγής με στόχο την αυτάρκεια σε βασικά αγαθά – Στήριξη στον πρωτογενή τομέα (γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς κ.ο.κ.) και στον δευτερογενή τομέα παραγωγής
 • Αποζημίωση κτηνοτρόφων σε περίπτωση κλεισίματος γαλακτοβιομηχανίας, αφού δεν θα έχουν τη δυνατότητα παράδοσης της παραγωγής τους
 • Αναστολή υποχρέωσης καταβολής Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο που ισχύουν τα έκτακτα μέτρα
 • Αισθητή μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος και νερού
 • Αναστολή αποκοπής παροχής ηλεκτρισμού, σε περίοδο εκτάκτου ανάγκης
 • Κατάργηση δημοτικών τελών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο βρισκόμαστε σε περίοδο έκτακτης ανάγκης
 • Ένταξη στο σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων των εταιρειών που απασχολούνται στο τομέα των μεταφορών και του τουρισμού (ταξί/λεωφορεία/ενοικιάσεις οχημάτων/ταξιδιωτικά γραφεία)
 • Επιπρόσθετη παράταση «Αποδοχής Αιτήσεων» για το Σχέδιο Εστία, ώστε να δοθεί στους δανειολήπτες μία δεύτερη ευκαιρία, με σκοπό την τόνωση της οικονομίας
 • Οικονομική ενίσχυση όλων των φορολογούμενων πολιτών της Δημοκρατίας, όπως είχε πράξει προ δεκαετίας και η Αυστραλία όταν αντιμετώπισε τεράστια οικονομική κρίση
 • Οριζόντιο κούρεμα υπερχρεώσεων των δανείων
 • Ανακούφιση από τα δυσβάστακτα ενοίκια, σε όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιλέξουν να διατηρήσουν σταθερούς τους μισθούς των υπαλλήλων τους και να μην απολύσουν κόσμο – ή – αναστολή των εξώσεων για ένα εύλογο χρονικό διάστημα
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης και καταβολής της οικονομικής στήριξης στους επηρεαζόμενους
 • Διεύρυνση κριτηρίων για επιδόματα ανεργίας και εξασφάλιση των εποχιακών εργαζομένων που απασχολούνται κυρίως στη βιομηχανία του τουρισμού
 • Μείωση του δανείου κατά 15% για συνεπείς δανειολήπτες. Νομοθετική ρύθμιση που αποσκοπεί στην αποφυγή αύξησης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και κίνητρο προς τους καλοπληρωτές.