Πρώτα πλάνα της πορείας κατά της ομοσπονδίας από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.). Παρασκευή, 28/2/14