Πρώτα πλάνα από την πορεία Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, που διοργάνωσε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) – 09/08/2015.