Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) χαιρετίζουμε την υπογραφή συμφωνίας με την Αίγυπτο, για αξιοποίηση των φυσικών πόρων την πατρίδας μας. Το Κίνημά μας άλλωστε έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι πρέπει σαν κράτος, να συνάψουμε συμφωνίες με χώρες του ευρύτερου ζωτικού μας χώρου και μέσω ορθών γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών κινήσεων, να θωρακίσουμε την Κύπρο έναντι της Τουρκίας.

Για να υλοποιηθούν οι οποιεσδήποτε συμφωνίες πρέπει να ασφαλίσουμε με τέτοιο τρόπο την ΑΟΖ μας, ούτως ώστε να μην είμαστε έρμαιο της επιθετικής πολιτικής της Άγκυρας.

Παράλληλα ζητούμε να χαραχθεί επιτέλους ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, μετατρέποντας το νησί μας σε ενεργειακό κόμβο της περιοχής, αναβαθμίζοντας μας σημαντικά.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)