Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) χαιρετίζει την σημερινή επίσκεψη στην Κύπρο του Υπουργού Άμυνας της Αυστρίας κ. Hans Doskozil, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο συναντίληψης για στρατιωτική συνεργασία.

Τέτοιες συμφωνίες πρέπει να γίνονται αφού ενισχύουν την Κύπρο διεθνώς. Πόσο μάλλον με χώρες που έχουν ξεκάθαρη σκληρή αντιτουρκική στάση, την οποία θα έπρεπε εδώ και καιρό να αξιοποιήσουμε.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)