Σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία περίοδο είναι πρόδηλο ότι η Κυβέρνηση του ΔΗΣΥ βρίσκεται ένα βήμα προτού συναινέσει στην αναγνώριση και αποδοχή των εποίκων. Δηλαδή να νομιμοποιήσει ένα διεθνές έγκλημα πολέμου και να υποπέσει σε ένα ακόμα τραγικό ολίσθημα.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) απαιτούμε από την Κυβέρνηση να τοποθετηθεί επίσημα, πράγμα που αποφεύγει να πράξει έως και σήμερα, για το ποια είναι η θέση της για το θέμα των εποίκων, ούτως ώστε να ενημερωθεί και ο λαός για το τι μέλει γενέσθαι στις συζητήσεις για το Κυπριακό.

Πάγια θέση του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος είναι πως δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο για συζήτηση περί παραμονής έστω και ενός εποίκου, καθώς αυτό αντιβαίνει στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και απαγορεύεται ρητά από την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949, ενώ επίσης παραβιάζει το Εθιμικό Δίκαιο, τις Αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τις αποφάσεις του ΣτΕ και πολλά άλλα.

Ελπίζουμε η Κυβέρνηση να απαντήσει ευθέως και να μην αρχίσει τις υπεκφυγές. Ο λαός απαιτεί και έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την αλήθεια.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)