Ανησυχία μας προκαλεί η απόφαση των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την κυριαρχία του Ισραήλ στα Υψώματα Γκολάν, αφού όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, η προσάρτηση ενός εδάφους δια της βίας είναι παράνομη.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν υποβοηθά την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, αλλά αντιθέτως την επιδεινώνει.

Επιπλέον, η δική μας ανησυχία έγκειται και στο γεγονός ότι η Κύπρος είναι μια χωρά που αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα, αφού το βόρειο τμήμα του νησιού τελεί υπό παράνομη στρατιωτική κατοχή, ως εκ τούτου η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να προασπιστεί διεθνώς το δικαίωμα της εδαφικής ακεραιότητας.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)