Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εκφράζει έντονο προβληματισμό για τον διαχωρισμό που κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταξύ των ερευνών και της εκμετάλλευσης του Φυσικού Αερίου.

Μας δημιουργεί εύλογα την υποψία ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη για υπαναχώρηση και στους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς, κάτω από την πίεση των τουρκικών απειλών, κάτι το οποίο θα αποτελέσει ένα ακόμη τραγικό ολίσθημα.

Η εξόρυξη και η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων δεν πρέπει να συνδεθεί με τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα χωρίς καμία καθυστέρηση, αφού αποτελεί παράγοντα που μπορεί να αλλάξει το ισοζύγιο των δυνάμεων και να βοηθήσει την Κύπρο ως προς την επίλυση του Εθνικού μας προβλήματος.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)