Πορεία τιμής και μνήμης, Τάσου Ισάακ και Σολωμού Σολωμού, από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) – 2014