Με έκπληξη διαβάζουμε τις ανακοινώσεις των υπολοίπων πολιτικών κομμάτων, μετά την γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, με τις οποίες ζητούν την αποχώρηση των Βρετανικών Βάσεων από την Κύπρο.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) οφείλει να υπενθυμίσει, το γεγονός, ότι όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, με διάφορους τρόπους συμμετείχαν στις εκάστοτε Κυβερνήσεις, όμως ΟΥΔΕΠΟΤΕ τέθηκε θέμα, από οποιαδήποτε Κυβέρνηση, για αποχώρηση των Βρετανικών Βάσεων, σαν να υπήρχε μια σιωπηρή μυστική συμφωνία.

Επαναφέρουμε την πάγια θέση του Κινήματός μας, όπως αυτή έχει διατυπωθεί από την πρώτη μέρα ιδρύσεώς του, που δεν είναι άλλη από την άμεση αποχώρηση των Βρετανικών Βάσεων από την Κύπρο.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)