Νέο πλήγμα επιφέρει η Κυβέρνηση στους μικροϊδιοκτήτες γης αφού σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών δεν επιτρέπεται πλέον καμία οικιστική ανάπτυξη στα αγροτεμάχια, τα οποία θα χάσουν μεγάλο μέρος της αξίας τους.

Η απόφαση της Κυβέρνησης πλήττει ιδιαίτερα τις αγροτικές περιοχές που μαστίζονται από την αστυφιλία και θα οδηγήσει τους εναπομείναντες νέους να μετοικήσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, αφού δεν θα δύνανται να εκδώσουν άδεια οικοδομής για να κτίσουν μέσα στις ίδιες τους τις περιουσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιοχές λόγω τέτοιων αναπτύξεων τα κοινοτικά και δημοτικά συμβούλια ξόδεψαν εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία υποδομών. Η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αχρηστεύει επί της ουσίας όλες αυτές τις υποδομές με ζημία για το κράτος που ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θεωρεί ότι με την κίνηση αυτή η Κυβέρνηση στην ουσία ζημιώνει μόνο τις λαϊκές και αγροτικές τάξεις τιμωρώντας τους συμπολίτες μας που επένδυσαν σε ό,τι πιο ιερό, στην ίδια τους την πατρίδα. Οι μόνοι που θα ευνοηθούν  θα είναι συγκεκριμένοι κύκλοι επενδυτών, οι οποίοι, θα συγκεντρώσουν τεράστιο αριθμό αγροτικών τεμαχίων έναντι ευτελούς τιμήματος, προσδοκώντας να αποκομίσουν υπερκέρδη από την μελλοντική ένταξη αυτών σε ζώνες ανάπτυξης που θα πολλαπλασιάσει την αξία τους.

Tο Κίνημά μας ζητά από την Κυβέρνηση να τροποποιήσει την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και προτείνει όπως:

– Επιτρέπεται η ανάπτυξη μεμονωμένης κατοικίας σε περιοχές όπου υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές.

– Διατηρηθεί το δικαίωμα του ιδιοκτήτη στην ανάπτυξη γης σε περιοχές που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές οι οποίες και θα δημιουργηθούν με ιδία μέσα.

Οι νεοφιλελεύθερες πρακτικές της Κυβέρνησης στήνουν στον τοίχο τους απλούς πολίτες και ευνοούν μόνον τους μεγαλο-επενδυτές.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)