Πέραν από τις εταιρίες που έχουν δικαιώματα, είναι και οι πολίτες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα στην Υγεία.

Όπως μας αναφέρθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, η εταιρία Σκύρα Λίμα ΛΤΔ καταβάλει στις κοινότητες και την Ιερά Μονή Σταυροβουνιού, περιβαλλοντικό τέλος ύψους €500.000, όμως κανένα τέλος δεν είναι αρκετό μπροστά στην ανθρώπινη υγεία.

Ως εκ τούτου, στην συζήτηση, θα πρέπει να εισακουστούν και να ληφθούν υπόψιν τα κοινοτικά συμβούλια των περιοχών, οι διοικητές και οι στρατιώτες των στρατοπέδων, αλλά και οι άμεσα επηρεαζόμενοι, οι κάτοικοι της περιοχής.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Γεάδης Γεάδη
Εκπρόσωπος Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)