Σήμερα η επιτροπή Ελέγχου εξέτασε τον τρόπο εφαρμογής της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας και την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας με την ιδιωτική εταιρεία που λειτουργεί σήμερα ο ΟΠΑΠ στην Κύπρο, εστιάζοντας στην τυχόν απώλεια εσόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπήρξαν αναφορές τόσο από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας όσο και από τον κύριο Κωνσταντίνου, τον προϊστάμενο του Κρατικού Λαχείου, ότι υπάρχει κακοδιαχείριση του ποσού που εισπράττει η κυπριακή δημοκρατία από τα έσοδα του ΟΠΑΠ Κύπρου. Δυστυχώς, το ποσό αυτό ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 13 χρόνια.

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι το 2001 οι συνολικές εισπράξεις ήταν 38 εκατ. Ευρώ και η Κυπριακή Δημοκρατία εισέπραξε 13 εκατ. Ευρώ.

Αντιθέτως, το 2013 από εισπράξεις 180 εκατ. Ευρώ το κρατος εισέπραξε 11 εκατ. Ευρώ.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο ΟΠΑΠ Κύπρου είναι ιδιωτική εταιρεία, όμως, από τη στιγμή που το κράτος δεν επωφελείται ανάλογα, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει άμεσα να επέμβουν και να διορθώσουν τα κακώς κείμενα.

Είναι άξιο απορίας το γεγονός ότι μέχρι το 2014 υπήρχαν διορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΑΠ από τα 4 μεγάλα κόμματα, σύμφωνα με παραδοχή του προϊσταμένου του κρατικού λαχείου, γιατί αυτό έγινε επιτρεπτό. Είναι προκλητικό ο κόσμος να εμπαίζεται κατ΄ αυτό τον τρόπο.

Πάγια θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι η πάταξη της διαφθοράς και αυτό θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται με αυτό.

*Δηλώσεις ΜΜΕ*

Λίνος Παπαγιάννης

Βουλευτής Αμμοχώστου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)