Οφείλουμε όλοι να παραδεχτούμε ότι βρισκόμαστε στην διαδικασία ενός ιστορικού άλματος, μίας μετάβασης από μία ιστορική εποχή σε μία άλλη.

Βρισκόμαστε στο σκαλοπάτι για την δημιουργία ενός νέου κόσμου, όπου κυριολεκτικά ο κορονοϊός ήρθε και έριξε όλα τα πιόνια από την παγκόσμια σκακιέρα και θα πρέπει να ξαναστηθούν από την αρχή.

Ο πυρήνας αυτής της νέας ιστορικής εποχής θα πρέπει να κατευθύνεται με βάση την λογική, σε ένα νέο κόσμο με βάση τις κοινωνίες των λαών/εθνών και των συνόρων.

Τα ανοικτά σύνορα και οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες σκοτώνουν και σκοτώνουν πραγματικά, με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία της πανδημίας.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι κοινωνίες που θα ανταπεξέλθουν σε αυτό το νέο κόσμο αλλά και θα επιβιώσουν σε μελλοντικές πανδημίες, είναι οι κοινωνίες που θα έχουν μία ισχυρή εθνική και κρατική ταυτότητα.

Οι λαοί και τα έθνη είναι απαραίτητο όσο ποτέ άλλοτε να επανέλθουν.

Από την άλλη η ασφάλεια που προωθούσε η νέα τάξη πραγμάτων, μέσα από την παγκοσμιοποίηση και την είχαν σαν δεδομένη, έχει πλέον χαθεί.

Η αντίληψη της πολυπολιτισμικότητας και του ότι θα πρέπει να ζούμε σε μία παγκόσμια κοινότητα, χωρίς σύνορα, έθνη και κράτη συνετρίβη κατά κράτος.

Ακόμη και η αντίληψη των απλών ανθρώπων έχει αλλάξει όσο αφορά την παγκοσμιοποίηση και βλέπουμε μέρα με την μέρα να την απορρίπτουν.

Τέλος, δεν μπορούμε να γυρίσουμε μετά το τέλος αυτής της πανδημίας σε αυτά τα αποτυχημένα ιδεώδη του πολυπολιτισμικού Μαρξισμού.

Μόνη μας επιλογή, σε αυτόν τον νέο κόσμο είναι ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ, σε ένα διεθνές σύστημα με εθνοκεντρικό χαρακτήρα.

Μάριος Νεοφύτου
Μέλος Ε.Ο. Ε.ΛΑ.Μ Πάφου