Πάγια και ξεκάθαρη θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) είναι η δημοσίευση της λίστας με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, με τις διαγραφές δανείων και οι λίστες των ατόμων που έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Δια του λόγου το αληθές το Κίνημά μας ήταν το ΜΟΝΑΔΙΚΟ που επανειλημμένως έστειλε επιστολές τόσο στους εκάστοτε Υπουργούς Οικονομικών (από το 2018), όσο και στους εκάστοτε Διοικητές της Κεντρικής Τράπεζας (από το 2018), ούτως ώστε να τους παραχωρηθούν οι συγκεκριμένες λίστες. Δυστυχώς, εδώ και χρόνια, δεν μας έχει αποσταλεί καμία λίστα και οι βουλευτές και λοιποί αξιωματούχοι που έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης από διάφορα τραπεζικά ιδρύματα, παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.

Εμμένουμε στην θέση μας να υπάρξει διαφάνεια και να έρθουν όλα στο φως της δημοσιότητας, καθώς ο λαός μας μπορεί να κρίνει, ποιοι βρίσκονται δικαιολογημένα στις λίστες και ποιοι όχι.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)