Στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξετάστηκε η ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το Έτος 2019, αναφορικά με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Μετά το πέρας της Συνερδρίασης σε δηλώσεις προέβει ο Εκπρόσωπος Τύπου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), Γεάδης Γεάδη:

Για να κερδίσουμε το χαμένο αίσθημα εμπιστοσύνης της κοινωνίας πρέπει να πατάξουμε την διαφθορά, γι’ αυτό επιβάλλεται να είμαστε αμείλικτοι σε υποθέσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος καθώς και σε περιπτώσεις ποινικών υποθέσεων, όταν αυτές προκύπτουν από τα ευρήματα.

Ταυτόχρονα όμως, οφείλουμε να στηρίξουμε και όσους συμβάλουν για την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων.