Αν και είναι πρόωρο να σχολιάσουμε την Προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, εντούτοις οι αλλαγές του 3ου προσχεδίου είναι πολύ σημαντικές και αρκετά θετικές.

Οι εσφαλμένες πολιτικές κατάντησαν το Κυπριακό να αντιμετωπίζεται ως μια εσωτερική διαφορά μεταξύ δύο κοινοτήτων, με αποτέλεσμα σήμερα να εκλιπαρούμε για καλές αναφορές.

Γι’ αυτό ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) εμμένουμε στην επιτακτική αναγκαιότητα να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό στην ορθή του διάσταση ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)

Δηλώσεις: Γεάδης Γεάδη, Εκπρόσωπος Τύπου