Ομιλία από τον Εκπρόσωπο Τύπου, συναγωνιστή Γεάδη Γεάδη