Είτε 90 χιλιάδες, είτε 40 χιλιάδες, είτε αποδοχή έστω και ενός εποίκου, σημαίνει αυτόματα νομιμοποίηση εγκλήματος πολέμου.

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) θέτει την κυβέρνηση και τους χειρισμούς της ενώπιον της κρίσης του λαού, τον οποίο καλεί να αντισταθεί στα εθνοκτόνα σχέδια λύσης που επιβουλεύονται στην πλάτη του. Τονίζουμε ότι κανένας έποικος δεν είναι αποδεκτός, αφού βάσει διεθνών δικαστηρίων και άλλων διεθνών αποφάσεων, αποτελεί έγκλημα πολέμου, που δεν παραγράφεται.

Η απολογία του Αναστασιάδη γίνεται δεκτή μόνο αν πει ότι δεν αποδέχεται κανένα έποικο…

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)