Τα όσα τεκταίνονται το τελευταίο διάστημα αναφορικά με το ΓεΣΥ και την πρόταση του Σιζόπουλου, μας προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Ως Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) τονίζουμε ότι προμετωπίδα του αγώνα και της δράσης μας είναι τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού μας. Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα να επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα.

Όμως, όσοι με υπουλότητα επιβουλεύονται την κατάλυση του Γενικού Συστήματος Υγείας για ίδιον όφελος, ατομικό και οικονομικό, να ξέρουν πως θα μας βρουν απέναντί τους.

Γραφείο Τύπου
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)