Δημοσιεύονται πιο κάτω για σκοπούς διαφάνειας οι οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τα έξοδα και τα έσοδα των υποψηφίων του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για τις Ευρωεκλογές του 2019.

Βασιλείου Μάριος

Συνολικό ποσό εκλογικών εσόδων: € 500

Συνολικό ποσό ελογικών εξόδων: € 2034,71

Γεάδη Γεάδης

Συνολικό ποσό εκλογικών εξόδων: €416,50

Ιεροδιακόνου Μαρία

Συνολικό ποσό εκλογικών εξόδων: €476

Νικολάου Γιώργος

Συνολικό ποσό εκλογικών εξόδων: €874,85

Σολομωνίδης Γεώργιος

Συνολικό ποσό εκλογικών εξόδων: €2663.03

Παναγιώτης Τοφινής

Συνολικό ποσό εκλογικών εξόδων: €476