Δημοσιεύονται πιο κάτω για σκοπούς διαφάνειας οι οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τα έξοδα και τα έσοδα των υποψηφίων του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.), καθώς και του Κινήματος, για τις Ευρωεκλογές του 2019.

Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.)

Συνολικό ποσό εξόδων: € 48.710,98
Συνολικό ποσό εξόδων: € 6.000

Βασιλείου Μάριος

Συνολικό ποσό εκλογικών εσόδων: € 500

Συνολικό ποσό ελογικών εξόδων: € 2034,71

Γεάδη Γεάδης

Συνολικό ποσό εκλογικών εξόδων: €416,50

Ιεροδιακόνου Μαρία

Συνολικό ποσό εκλογικών εξόδων: €476

Νικολάου Γιώργος

Συνολικό ποσό εκλογικών εξόδων: €874,85

Σολομωνίδης Γεώργιος

Συνολικό ποσό εκλογικών εξόδων: €2663.03

Παναγιώτης Τοφινής

Συνολικό ποσό εκλογικών εξόδων: €476