Δημοσιεύονται πιο κάτω για σκοπούς διαφάνειας οι οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τα έξοδα και έσοδα του υποψηφίου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) για τις Προεδρικές Εκλογές του 2018, Χρίστου Χρίστου.