Δημοσιεύονται πιο κάτω για σκοπούς διαφάνειας οι οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τα έξοδα και τα έσοδα για τις Προεδρικές Εκλογές 2023.